SẢN PHẨM MỚI NHẤT

OLLA SỐ 4 - GROWING UP MILK ( 2 - 3 years )

Sữa bột công thức Olla - nhãn hiệu mới, sau 2 năm nghiên cứu và phát triển, các nhà dinh dưỡng của Nutrilon Hà Lan đã cho ra đời ..

OLLA SỐ 3 - GROWING UP  MILK ( 1 - 2 years )

  OLLA SỐ 3-  GROWING UP MILK ( 1 - 2 years )  Sữa bột công thức Olla - nhãn hiệu mới, sau 2 năm nghiên cứu và phát triển, c&a..

OLLA SỐ 2 - FOLLOW ON  MILK (6 - 12 months)

Từ 6 tháng, bé của bạn có thể bắt đầu những bước đầu tiên vào thế giới xung quanh.  Sữa bột công thức Olla - nhãn hiệu mới, sau 2 năm ..

OLLA SỐ 1 - INFANT MILK ( 0 - 6 months )

Theo nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam hiện nay thì hơn 70% trẻ em thiếu các vi chất hỗ trợ sức đề kháng, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát t..