Mỗi em bé là một thiên tài- các con chỉ thông minh theo cách khác nhau

❤ Mỗi em bé là một thiên tài- các con chỉ thông minh theo cách khác nhau. Ba mẹ quan sát con sẽ nhận ra và áp dụng những gợi ý hoạt động kèm theo để phát triển trí thông minh cho con nhé.

CÓ 8 LOẠI HÌNH THÔNG MINH

1. TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ

Bình luận
Viết bình luận